Boken Glade barn

Boken Glade barn forteller interessant om Montessori og Steinerpedagogikk samt filosofien bak Reggio Emilia barnehagene. Den har også et kapittel om barns ulike temperement. Barns utvikling blir også beskrevet.

En nyttig, interessant og engasjerende bok for alle som arbeider med barn, eller har barn.

Ansatte i barnehager, og foreldre, får mange nyttige råd og tips i boken. 

Morsomt å finne ut hvilke temperement barna har, og alle har en miks av flere temperament. Vi er født med ulike personligheter, og vi blir formet ev omgivelsene. Hele livet.

Mange kjenner ikke til ulikehetene  i ulike pedagogiske retninger, og boken gir god informasjon om pedagogiske virksomheter. 

for nye foreldre kan det være informativt å få kunnskaper om barns utvikling på alle oråder. 

Boken inneholder mange, supre bilder, og er lettlest.

Et utvalg av Montessori materiell