Kvinner som vant

Basilea Schlink forteller inspirerende om en mektig Gud som kan alt

Basilea Schlink ble født i Tyskland, og fikk en universitetsgrad i litteratur

Da nazistene grep makten i 1933, skrev hun et brev til Hitler hvor hun ba ham trekke seg som nasjonens leder. På den tiden var hun student på et universitet i Berlin, og ble sint når jødiske professorer mistet sine stillinger. 

"Du er ikke en folkevalgt leder, og .vi ber om at du umiddelbart trekker deg som Tysklands leder" Svaret hun mottok var at Hitler var nasjonens nye fører, og alle må adlyde ham. Med en gang sendte hun følgende tilbakemelding "Jeg har bare en fører i mitt liv, og det er Jesus. jeg bøyer meg ikke for andre enn Ham". Kort tid senere ble hun arrestert og løslatt dagen etter. Mot slutten av krigen fikk hun låne foreldrenes hus og startet møte virksomhet. Møtene ble delt i grupper.  Ca kl. 10.00 for enslige menn, 11.00 enslige kvinner, 12.00 for ektepar, osv.  Sikkert på grunn av mengden med folk som kom. Hver dag ble flere hundre mennesker frelst. Basilea hadde to budskap, det ene var Jesus som frelser og venn. Det andre var Jødene som Guds utvalgte folk. Dette budskapet fikk  nazistene som kom til hennes møte høre. Hun bokstavelig talt plantet korset i huset, og proklamerte at Tyskland tilhører Jesus!! Tyskland ble bombet sønder og sammen, helt ødelagt mot slutten av krigen, men det var et hus som ble stående. Og det var Basileas hus i Darmstadt. Maria søstrenes begynnelse. 

Etter krigen etablerte Basilea Schlink Mariasøstrene. En stor eiendom i Darmstadt ble kjøpt, flere hager fra bibelen er anlagt. Et vakkert sted hvor Guds nærvær er merkbar. Et mindre kapell, en hovedbygning med blant annet kafe og bokhandel. Her lever flere kvinner i bønn for verden. Ordenen er verdens omspennende, overalt i verden finnes det Maria søstre- 

 

Corrie ten Boom satt i fangeleieren Ravensbruck under den 2.verdenskrig, og bevitnet sin søster slått i hjel av nazistene. Mirakuløst ble hun løslatt, og fikk tilbake alle sine private eiendeler

Corrie ten Boom var Nederlands første kvinnelige urmaker, og arbeidet med funksjonshemmede barn på fritiden. 

Under krigen skjulte familien jøder, noen sladret, og en dag ble hele familien depotert til Ravensbruck nord i Tyskland.Underlig fikk hun smuglet med seg bibelen ved å holde den under armhulen. Hver dag holdt hun andakt i brakka, og kom alltid med oppmuntrende ord til medfangene.

Mirakuløst ble hun løslatt, og fikk med seg alle smykkene hun hadde på seg da hun ble arrestert. Umiddelbart gikk turen til Amerika, og hun lovet seg selv å aldri returnere til Europa eller Tyskland. Etter krigen kalte Gud henne tilbake til Tyskland.Under et av hennes møter kom det frem en mann etter møtets slutt og ba om hennes forbønn. Han ønsket å bli kristen. Mannen var en av de nazistene som slo hennes søster i hjel. Et øyeblikk tenkte hun at det er umulig for denne mannen å bli frelst, men hun ba for ham. Etter den hendelsen forstod hun at alt er mulig for Gud, Gud er en tilgivende Gud, alle kan bli frelst.

Hun reiste mye i tidligere øst-europa og ble bibelsmugler. Overalt gjorde Gud under, spesielt ved grensestasjoner. Aldri ble biblene oppdaget, Han gjorde seende øyne blinde. Under kommunist regimene var det forbudt med bibler og kristen forkynnelse. Alle kristne møter ble arrangert i kjellere, i skogen, andre steder hvor det aldri ble oppdaget.