Kvinner som vant

Basilea Schlink forteller inspirerende om en mektig Gud som kan alt, hun talte jødenes sak under den andre verdenskrig.  Gladys Aylward kjøpte enveis billett til fra England til Kina for 100 år siden. hun startet barnehjem, og var fotinspektør for myndighertene. Marie Monsen var en godt kjent Kina misjonær, Corrie ten Boom ble mirakuløst løslatt fra Ravensbruck under andre verdenskrig.

Uredde kvinner som satte sitt preg i historien. 

 

 

Corrie ten Boom satt i fangeleieren Ravensbruck under den 2.verdenskrig, og bevitnet sin søster slått i hjel av nazistene. Mirakuløst ble hun løslatt, og fikk tilbake alle sine private eiendeler

Corrie ten Boom var Nederlands første kvinnelige urmaker, og arbeidet med funksjonshemmede barn på fritiden. 

Under krigen skjulte familien jøder, noen sladret, og en dag ble hele familien depotert til Ravensbruck nord i Tyskland.Underlig fikk hun smuglet med seg bibelen ved å holde den under armhulen. Hver dag holdt hun andakt i brakka, og kom alltid med oppmuntrende ord til medfangene.

Mirakuløst ble hun løslatt, og fikk med seg alle smykkene hun hadde på seg da hun ble arrestert. Umiddelbart gikk turen til Amerika, og hun lovet seg selv å aldri returnere til Europa eller Tyskland. Etter krigen kalte Gud henne tilbake til Tyskland.Under et av hennes møter kom det frem en mann etter møtets slutt og ba om hennes forbønn. Han ønsket å bli kristen. Mannen var en av de nazistene som slo hennes søster i hjel. Et øyeblikk tenkte hun at det er umulig for denne mannen å bli frelst, men hun ba for ham. Etter den hendelsen forstod hun at alt er mulig for Gud, Gud er en tilgivende Gud, alle kan bli frelst.

Hun reiste mye i tidligere øst-europa og ble bibelsmugler. Overalt gjorde Gud under, spesielt ved grensestasjoner. Aldri ble biblene oppdaget, Han gjorde seende øyne blinde. Under kommunist regimene var det forbudt med bibler og kristen forkynnelse. Alle kristne møter ble arrangert i kjellere, i skogen, andre steder hvor det aldri ble oppdaget.