Bladet Demokratiet 2013

HVA ER ET DEMOKRATI?

Et facitsvar finne ikke. Men mange har kommet med forslag. Noen mener det betyr folkestyre, og frie valg Frie valg sikrer ikke folks rettigheter. 

"Demokratiet er den styreform der medlemmene av et fellsskap deltar eller ikke deltar, direkte eller indirekte i beslutninger som angår oss alle". Fellestrekk for demokratiske land er at alle har flere politiske partier som kjemper om politisk makt i frie valg.

Demokratiet er om borgere har lov til å kontrollere, endre et lands styre. Et land må ha sterke organisasjoner som kan gripe inn overfor styresmaktene hvis folks rettssikkerhet ikke blir ivaretatt. Dessverre er det ikke media eller organisasjon i Norge i dag som kan gjøre noe med alle justismord som regelmessig skjer.  Regelmessig lider vanlige folk urett i offentlige etater. Alle politiske partier sier sier de ivaretar borgeres rettigheter, men er likgyldige når de får saker om dette. Blir en stortings representant kontaktet om overgrep fra offentlige ansatte. kan de ikke gripe inn i enkelt saker!!!

Norge er et sosialistisk land, likhet for loven blir ikke praktisert. Det forekommer store juridiske forskjeller på "kong Salomo og Jørgen Hattemaker" En borger som ikke har ressurser til å kjempe mot stat og kommune, har tapt.  Domstolene skal være uavhengige, men dommere dømmer ofte til fordel for offentlige ansatte- Dette skjer i skattesaker, barnevernet og i andre etater-

Tidligere Jens Stoltenberg kritiserte demokrotiet i Russland som er skremmende likt vårt eget-. Er det russiske demokrati som er hans forbilde og ideal?  Hva mener han med "mer demokrati"??

Norge kan neppe kalles en rettsstat da mange paragrafer i grunnloven aldri blir anvendt. Aldri blir politi, dommere ved ulike domstoler, Riksadvokaten, Statsadvokatembedet, andre offentlige ansatte tiltalt og dømt for lovbrudd.

 

Stortinget