Gratulerer kjære Norge med Grunnlovens 200 års jubileum!!

Vår grunnlov bygger på prinsippene rett og rettferdighet for alle. De samme prinsippene som Amerikas grunnlov bygger på. 

I vårt demokrati er byråkratiet loven, hensikten med demokrati er å skape et samfunn hvor folk kan realisere sine drømmer, og delta aktivt i beslutninger som angår oss alle.

I 1814 var Norge fremdeles i uinon med Danmark, og vi ønsket å være selvstendig. Og datidens embedsmenn mente en egen grunnlov ville bidra til dette. 

Danmarks kronprins Christian Fredrik ga råd om hvordan det skulle kalles sammen til en Riksforsamling, og Eidsvoll var stedet som egnet seg best til formålet. Først ble det valgt valgmenn som igjen valgte representanter til Riksforsamlingen- Kun menn over 25 år med eiendom kunne velges. Alle fikk ansvar å skrive utkast til Grunnloven. Forberedelser til Riksforsamlingen ble satt i gang. 18.april 1814 var de samlet, og startet det hele med en gudstjeneste i Eidsvoll kirke. 33 menn ble valgt fra militæret, 25 menn fra byene, og 54 fra disktriktene.  I alt 37 bønder, 13 kjøpmenn, 5 godseiere, 33 fra militæret.  I alt 112 menn som var uenig allerede fra dag en!!  To partier ble dannet, et unions parti og et uavhengighets parti. En konstitusjons komite på 15 menn ble opprettet som kom med forslag til forsamlingen som ble stemt over- Nicolay Wergeland forslag om at Riksforsamlingen skulle hete Storting ble umiddelbart akseptert. 17. mai 1814 ble grunnloven vedtatt. Peder Anker ble Norges første statsminister og bodde på Bogstad gård. 

Vedtaket om grunnloven ble begynnelsen på et demokrati hvor makten ble fordelt på flere

 

Eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Et factum est in tricesimo anno in quarto mense in quinta mensis cum essem in medio captivorum iuxta fluvium Chobar aperti sunt caeli et vidi visiones Dei in quinta mensis ipse est annus quintus transmigrationis regis Ioachin factum est verbum Domini ad Hiezecihel filium Buzi sacerdotem in terra Chaldeorum secus flumen Chobar et facta est super eum ibi manus Domini et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone et nubes magna et ignis involvens et splendor in circuitu eius et de medio eius quasi species electri id est de medio ignis et ex medio eorum pinnis eorum in quattuor partibus et facies et facies autem bovis a sinistris ipsorum quattuor et facies aquilae ipsorum quattuor et facies eorum et pinnae eorum extentae desuper duae pinnae singulorum iungebantur et duae tegebant corpora eorum et unumquodque coram facie sua ambulabat ubi erat impetus spiritus illuc gradiebantur nec revertebantur cum ambularent et similitudo animalium aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium et quasi aspectus lampadarum haec erat visio discurrens in medio animalium splendor ignis et de igne fulgor egrediens et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris coruscantis cumque aspicerem animalia apparuit rota.

Britiske Thomas Paine, grunnlegger og inspirator til menneskerettighetene

Fritenkeren Thomas Paine ble født i 1737 i Nortfolk England. Hans religiøse engasjement gled mer over i politiske saker. Han reagerte på at kong George betalte parlament medlemmer for å fremme sine saker. Denne problemstillingen er velkjent i vårt land. Profilerte mennesker støtter økonomisk politiske partier for å ivareta deres interesser!!

I 1774 møtte han amerikanske Benjamin Franklin i London, og ble invitert med til Amerika som da var i union med Storbritania. Kong Georg påla amerikanerne høye skatter til Storbritania grunnet høye kostnader en union kan være. Pain engasjerte seg også i slavearbeid som var svært utbredt i Amerika. 

Paine fikk jobb som redaktør i avisen Pensylvania, og skrev oppmuntrende om behovet for et uavhengig Amerika.  I 1776 skrev han også boken Sunn fornuft. Common sense.

Paines ideologi med prinsippene likhet, rett og rettferdighet for alle er like aktuelt i dag. Vi har en vei å gå i Norge med resten av verden.